مقتدایی مطرح کرد ؛

دلارهای نفتی عربستان سعودی و قدرت اعمال نفوذ آمریکا

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه گزارش اخیر سازمان ملل علیه ایران ارزش حقوقی ندارد، گفت: ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی تلاش دارند تا وجهه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل را مخدوش کنند.

 خبرگزاری خانه ملت؛ عباس مقتدایی در خانه ملت ضمن انتقاد از گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره ایرانی بودن تسلیحات حمله به عربستان گفت: سازمان ملل متحد سازمانی است که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاد شد تا جلوی جنگ جهانی سوم را بگیرد و حفظ روابط دوستانه میان کشورها جزء وظایف اصلی این سازمان است اما متأسفانه از همان ابتدای تأسیس تحت تأثیر قدرت های بزرگ قرار داشت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اعطای یک امتیاز ویژه به نام وتو که از آن تحت عنوان حق وتو نام برده می شود (در حالی که حق نبوده و امتیازی به کشورهای پیروز جنگ جهانی بود)، نشان می دهد قدرت سازمان ملل از ابتدا در دست کشورهای خاصی بوده است.

وی افزود: استقرار سازمان ملل در آمریکا از یک سو و تأمین بودجه آن از طرف آمریکا، از سوی دیگر بر رفتار دبیران کل سازمان ملل تأثیر گذار است.

مقتدایی در ادامه با بیان اینکه ایالات متحده آمریکا بیش از 20 درصد بودجه سازمان ملل را می دهد و بخشی از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ملل تحت تأثیر بودجه ای است که ایالات متحده آمریکا می پردازد، عنوان کرد: در برخی مواقع این کشور بدهکارترین کشور به سازمان است که نوعی گروکشی برای دستیابی به گزارش هایی است که مد نظر آنها است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: از این رو می توان به این نکته پی برد که برخی از اظهارنظرهای مقامات سازمان ملل برای دستیابی به منافعی است که در اختیار ایالات متحده آمریکا است. گزارش اخیر نیز تحت نفوذ ایالات متحده و دنباله روهای آن در سایر مناطق از جمله عربستان سعودی ارزیابی می شود.

وی اضافه کرد: دلارهای نفتی عربستان سعودی و قدرت اعمال نفوذ آمریکا دو عاملی است که رد پای آن در گزارش اخیر سازمان ملل کاملا مشهود است.

مقتدایی ادامه داد: این قبیل گزارش ها اگرچه می تواند در مناسبات ایران با سایر کشورها تأثیرگذار باشد اما کاملا واضح است که ارزش حقوقی نداشته و امروز ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی تلاش زیادی می کنند تا وجهه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل را مخدوش کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه گزارش سازمان علیه ایران برای مخدوش کردن وجهه کشورمان است، اظهار داشت: این اتفاق به این دلیل می افتد که ایران توانسته در سال های اخیر در حوزه الهام بخشی در عرصه های مختلف بین المللی قرار گرفته و قدرت نرم جمهوری اسلامی باعث شده آمریکا در بعد سیاسی با آن مقابله کند.

نماینده مردم از استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل نشان داد که این سازمان بیش از پیش از مسیر بی طرفی خارج شده و این جریان به عنوان یک زنگ خطر برای کارآمدی این سازمان در ادوار آینده خواهد بود./

پایان پیام

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، اروپا، دلار