حاجی دلیگانی مطرح کرد ؛

نمایندگان ۵ تیرماه به حوزه های انتخابیه می روند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس تصمیم هیئت رئیسه، نمایندگان مجلس ۵ تیر ماه به حوزه های انتخابیه می روند.

خبرگزاری خانه ملت؛ حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص تعطیلات ماهانه نمایندگان گفت: در جلسه روز گذشته هیئت رئیسه قرار شد تا نمایندگان از تاریخ 5 تیر تا شنبه 12 تیر ماه به مدت یک هفته در حوزه های انتخابیه حضور پیدا کنند.

وی در خصوص زمان اعلام وصول طرح کاهش تعطیلات تابستانی نمایندگان افزود: این طرح دو فوریتی در اولین جلسه که پذیرش طرح ها صورت بگیرد اعلام وصول می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر اساس این طرح دو فوریتی، تعطیلات تابستانی مجلس را از یک ماه به دو هفته کاهش می‌یابد.

در ماده 82 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی میزان تعطیلات تابستانى مجلس در هر سال سی روز برآورد شده است که زمان آن با تشخیص مجلس تعیین می‏ شود. در ادامه این ماده از آیین نامه تاکید شده است که هیأت رئیسه می ‏تواند در تنظیم برنامه جلسات علنى و کمیسیون‏ ها به ‏گونه‏ اى عمل کند که نمایندگان در هر ماه یک هفته کارى هم براى رسیدگى به وظایف نمایندگى فرصت داشته باشند.

در تبصره این ماده آمده است در صورت ضرورت، رئیس‌مجلس مى تواند با تقاضاى حداقل پنجاه نفر از نمایندگان و یا درخواست دولت، با ذکر دلیل، در اوقات تعطیل، مجلس را به‌طور فوق‏ العاده دعوت به انعقاد کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، انتخابات، انتخابات قوه مقننه، انتخابات مجلس