بگلریان مطرح کرد ؛

ضرورت ساماندهی خانه های خالی در کشور

نماینده ارامنه جنوب کشور در مجلس گفت: به طور بالقوه باید برای مالکان انگیزه ایجاد کرد تا خانه های خود را خالی نگه ندارند، در این که قانون مالیات بر خانه های خالی باید بازنگری شده و مجلس نسبت به آن حساس شود، شکی نیست و جامعه نیز این انتظار را از مجلس دارد.

  خبرگزاری خانه ملت؛ روبرت بگلریان با اشاره به ضرورت ساماندهی خانه های خالی در کشور و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون مربوطه، گفت: بر اساس قانون مالیات های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد.

تقاضا برای خرید مساکن کوچک زیر 80 متر بسیار زیاد است

نماینده ارامنه جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی تقاضا برای خرید مساکن کوچک زیر 80 متر بسیار زیاد است، بنابر این می توان قوانین موجود را به گونه ای اصلاح کرد تا خانه های کوچک و زیر 80 متر نیز مشمول قانون مالیات بر خانه های خالی شوند.

بگلریان گفت: قانون گذار در قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر خانه‌های خالی را برای خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعیین کرده است، شاید قانون گذار در این قانون به دنبال آن بوده است که تنوع و تعدد پرونده های مالیاتی در این حوزه را کم کند تا سریع تر و بهتر مسائل مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مالیات اخذ شده باید مالیات ملموسی برای سازمان باشد. اگر سازمان امور مالیاتی اقدام به اخذ مالیات از مساکن کوچک کند، در قیاس با مساکن بزرگ، درآمد کمی حاصل خواهد شد.

وی ادامه داد: قطعا به طور بالقوه باید برای مالکان انگیزه ایجاد کرد تا خانه های خود را خالی نگه ندارند، اما باید دید هم از نظر کارایی مالیاتی و هم از نظر عدالت مالیاتی، چه اطلاعاتی وجود دارد و استدلال سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی با متراژ ۱۵۰متر به بالا چیست؟ در این که قانون مالیات بر خانه های خالی باید بازنگری شده و مجلس نسبت به آن حساس شود، شکی نیست و جامعه نیز این انتظار را از مجلس دارد.

باید تحول و جنبش جدیدی برای اصلاح قوانین فعلی مالیات بر خانه های خالی صورت گیرد

بگلریان گفت: قطعا باید تحول و جنبش جدیدی برای اصلاح قوانین فعلی مالیات بر خانه های خالی صورت گیرد تا ما به یک بسته و برنامه کلان و جامع در این عرصه دست یابیم./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، درآمدهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی