ابوترابی مطرح کرد ؛

ساماندهی خانه های خالی از سکنه

نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: در کشوری مانند فرانسه، دادستان در شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر اگر به یک خانه خالی از سکنه دو مرتبه هشدار داده و مالک آن مسکن را اجاره ندهد، در مرتبه سوم، آن خانه به نفع دولت مصادره خواهد شد و پس از آن در اختیار محرومان و مستضعفان قرار می گیرد.

  خبرگزاری خانه‌ملت؛ ابوالفضل ابوترابی درباره تجربه کشورهای اروپایی در ساماندهی خانه های خالی از سکنه، گفت: یک مطالعه کارشناسی درباره روش اخذ مالیات بر خانه های خالی در کشورهای انگلستان، فرانسه و اسپانیا صورت گرفته است، بر اساس این مطالعه، قوانین مالیاتی برای مقابله با خانه های خالی از سکنه در این کشورها در قیاس با کشورمان شدیدتر و گسترده تر است.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال در کشوری مانند فرانسه، دادستان در شهرهای بیش از 200 هزار نفر اگر به یک خانه خالی از سکنه دو مرتبه هشدار داده و مالک آن مسکن را اجاره ندهد، در مرتبه سوم، آن خانه به نفع دولت مصادره خواهد شد و پس از آن در اختیار محرومان و مستضعفان قرار می گیرد.

درخواست از رئیس قوه قضائیه برای برخورد با خانه های خالی از سکنه

وی گفت: تمام کشورها با مقوله خانه های خالی همانند احتکار برخورد می کنند، حال انتظار ما از دستگاه قضا و دادستانی این است که به این مسئله ورود کنند.

ابوترابی ادامه داد: ما هیچ امیدی به دولت برای مدیریت بازار مسکن و ساماندهی خانه های خالی از سکنه نداریم، از این رو امیدواریم دستگاه قضا با معضل خانه های خالی از سکنه برخورد جدی کند تا مالکان سودجو خیال و فکر احتکار مسکن را در سر نپرورانند.

وی گفت: اخیرا در دیدار با آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه درخواست کردیم که دادستانی به عنوان مدعی العموم به مسئله ساماندهی خانه های خالی از سکنه ورود کند، از این رو امیدوارم این موضوع به سرعت محقق شود./

پایان پیام

برچسب ها

احتکار، اخبار برگزیده، انباشتگی تقاضای مسکن، بازار مسکن، بانک مسکن، بخش مسکن