تعیین اعضای هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برگزار شد.

 خبرگزاری خانه ملت؛ در جلسه عصر امروز (یکشنبه، یکم تیر ماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، انتخابات هیأت رئیسه کمسیون برگزار و حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس شد.در این انتخابات محمد خدابخشی و سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان نواب اول و دوم و محمدمهدی مفتح به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات انتخاب شدند.همچنین غلامحسین کرمی و آرش زره‌تن لهونی به عنوان دبیران کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شدند.

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، کمیسیون برنامه و بودجه