طاهری مطرح کرد ؛

اروپا قابل اعتماد نیست

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس تاکید کرد:اروپا همچون ایالات متحده قابل اعتماد نیست.

 خبرگزاری خانه ملت ؛ مصطفی طاهری در خصوص اقدامات خصمانه غرب علیه جمهوری اسلامی با بیان اینکه در قلمرو سیاست بین الملل غرب یک کل یکپارچه است، گفت: دو تکه کردن مجموعه غرب به تکه ی آمریکای شمالی و ار‌وپا و سیاستگذاری سیاست خارجی بر حسب این نگاه دوتکه ای، منفعت ملی جمهوری اسلامی ایران تأمین نخواهد شد؛ بنابراین تفسیری که از تحلیل های مقام معظم رهبری نسبت به سیاست خارجی بدست می آید، همین نگاه یک‌پارچه به غرب است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر به ایالات متحده نباید اعتماد کرد، به اروپاهم نباید اعتماد کرد.اما به نظر می رسد که نگاه دولت کنونی نگاه دو تکه ای به غرب است با این عنوان که دیگر به ایالات متحده اعتماد نداریم اما می توانیم به اروپا حساب ویژه ای باز کنیم .

وی  تاکید کرد: تصویب قطعنامه ی شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران تصدیق و تایید سخن مقام معظم رهبری ست که به اروپا نیز نباید اعتماد کرد .

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: تلقی من در ارتباط با قطعنامه شورای حکام این است که هویج و چماق له و علیه جمهوری اسلامی ایران میان اروپا و ایالات متحده با یک برنامه ریزی دقیق دست به دست می شود؛ چراکه اکنون اروپا توسط قطعنامه شورای حکام چماق را علیه ایران به دست گرفته و از سوی دیگر ایالات متحده مجددا با به دست گرفتن هویج در صدد تطمیع ایران است؛ به طوری که بریان هوک خواستار مذاکره ی مستقیم با ایران با زمینه ی مبادله ی زندانیان می شود .

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه حال بعد از مدتی چماق در دست ایالات متحده است و هویج در اختیار اروپا ، خاطرنشان کرد: سیاست هویج و چماق، سیاستی است که قدرت های بزرگ بین الملل در قبال رقیبان در طول تاریخ به کار گرفته اند؛ بنابراین برای ناکام گذاشتن این سیاست تنها راه ناکام گذاشتن آن نگاه یک‌پارچه به غرب است اینکه به این فهم درست برسیم که تروئیکای اروپا ماهیتی یکسان با ایالات متحده دارد. این فهمی که سال هاست مقام معظم رهبری به آن تاکید دارند ./

پایان پیام

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، استکبار آمریکا، بیانات رهبری، رهبر انقلاب، رهبر معظم انقلاب، رهبر معظم انقلاب اسلامی