طاهری مطرح کرد ؛

لزوم ساماندهی خانه های خالی در کشور

نماینده مجلس یازدهم گفت: پیشنهاد ما برای جمع آوری اطلاعات مسکن ها در سامانه املاک و اسکان، اختصاص و انطباق هر کد پستی مسکونی با کد ملی افراد است، همچنین بخشی از کمبود اطلاعات را می توان با اجرای طرح خوداظهاری رفع کرد. در این حوزه باید هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی صورت گیرد.

خبرگزاری خانه ملت؛ مصطفی طاهری با اشاره به ضرورت ساماندهی خانه های خالی در کشور، گفت: نمایندگان اخیرا نشستی را برای بررسی وضعیت بازار مسکن برگزار کردند، در این نشست راه کارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای ساماندهی این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تولید انبوه مسکن

وی  ادامه داد: یکی از راه کارهای کوتاه مدت برای ساماندهی بازار مسکن، اجرای صحیح و نظارت بر نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است، به طور حتم لازمه اجرای درست قانون مذکور، راه اندازی سامانه املاک و اسکان و بارگذاری اطلاعات در بانک سامانه است، در شرایط کنونی راه کارهای مختلفی برای جمع آوری اطلاعات مربوطه مطرح است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد ما برای جمع آوری اطلاعات مسکن ها در سامانه املاک و اسکان، اختصاص و انطباق هر کد پستی مسکونی با کد ملی افراد است، همچنین بخشی از کمبود اطلاعات را می توان با اجرای طرح خوداظهاری رفع کرد. در این حوزه باید هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی صورت گیرد.

میزان بازدارندگی مالیات بر خانه های خالی بسیار کم است

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی به نظر می رسد که میزان بازدارندگی مالیات بر خانه های خالی بسیار کم است، از این رو باید میزان اخذ مالیات افزایش یابد.

طاهری ادامه داد: یکی دیگر از موارد تدوین و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است که این مسئله نیز باید مورد توجه قرار گیرد./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بازار مسکن، بخش مسکن، تأمین مسکن، تامین مسکن