قاضی زاده هاشمی مطرح کرد ؛

ملاک عضویت در کمیسیون های تخصصی مجلس کدامند؟

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نحوه عضویت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس را تشریح کرد.

 خبرگزاری خانه ملت؛ امیرحسین قاضی زاده هاشمی درباره نحوه عضویت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس، گفت: در ادوار گذشته، نمایندگان پس از ورود به مجلس، دو کمیسیون را به عنوان اولویت های خود انتخاب می کردند. اگر متقاضی عضویت در کمیسیونی بیش از 23 نفر بود، جلسه ای با حضور روسای شعب 15 گانه و اعضای هیات رئیسه که مجموعاً 25 نفر می شدند، تشکیل و در مورد عضویت نمایندگان در این کمیسیون ها تصمیم گیری می شد.

وی  افزود: روند مذکور موجب ایجاد اختلاف نظر و برخی اتهامات می شد، زیرا اگر اکثریت سیاسی مجلس از یک جریان خاص بودند، نمایندگان مدعی می شدند که اقلیت های سیاسی از عضویت در کمیسیون های ویژه محروم می شدند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از آنجا که برخی نمایندگان مجلس دهم معتقد بودند روسای شعب و هیات رئیسه مجلس در تعیین عضویت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی موثر هستند، باید این روند اصلاح و معیار و شاخص مشخصی برای عضویت در کمیسیون ها تعیین شود.

ملاک عضویت در کمیسیون های تخصصی مجلس کدامند؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: اعتراضات به نحوه عضویت در کمیسیون ها موجب شد مجلس دهم مواد 37 و 38 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را اصلاح کند که به موجب این اصلاح، نمایندگان در بدو ورود بر اساس 4 معیار "تحصیلات"، "سابقه اجرایی مرتبط"، "سابقه نمایندگی" و "عضویت در کمیسیون ها" امتیازبندی شده و در کمیسیون ها عضو می‌شدند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان دوره یازدهم به ملاک هایی که برای عضویت در کمیسیون ها تخصصی پیش بینی شده بود، معترض بودند، زیرا به زعم آنها سابقه نمایندگی نسبت به سایر معیارها امتیاز بسیاری داشت، بنابراین متقاضی اصلاح دستورالعمل مربوط به عضویت در کمیسیون ها شدند.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: پس از اعتراض نمایندگان، شورای مشترک اعضای هیات رئیسه و کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس تشکیل و بخشی از امتیازات مربوط به معیارهای عضویت در کمیسیون های تخصصی تعدیل شد، به این معنی که امتیاز سابقه نمایندگی کاهش یافته و امتیازات مربوط به مدرک تحصیلی بیشتر شد.

امتیازبندی نمایندگان؛ نخستین مرحله‌ی مکانیزم عضویت در کمیسیون های تخصصی

وی با بیان اینکه پس از تغییرات مربوط به امتیازات مقرر شد؛ نمایندگان مستندات خود درباره سوابق اجرایی را ارائه کنند، تصریح کرد: مکانیزم جدید سه مرحله داشت و نمایندگان حق اعتراض داشتند؛ نخستین مرحله بررسی امتیازات نمایندگان توسط معاونت قوانین و کارشناسان اداری هیات رئیسه بود؛ معاونت قوانین مستندات را بررسی و کارشناسان آن را امتیازبندی می کردند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه نمایندگانی که به این مرحله و امتیاز نهایی خود اعتراض داشتند، می توانستند ظرف مدت 48 ساعت اعتراض خود را ثبت کنند، بیان کرد: جلسه ای با حضور روسای شعب 15 گانه و کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس این اعتراضات را مورد بررسی قرار داد، اما از آنجا که بخش بسیاری از اعتراضات مربوط به دستورالعمل امتیازدهی بود، این شورا صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را نداشت، بنابراین شورای کمیسیون آیین نامه و هیات رئیسه به اعتراضات رسیدگی کرده و امتیازات نمایندگان را اصلاح کرد.

تنها 6 نفر از نمایندگان نتوانستند به کمیسیون مطلوب خود راه یابند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دومین مرحله، نمایندگان می توانستند به کمیسیون های تعیین شده اعتراض کنند که این اعتراضات نیز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در نهایت 6 نفر از نمایندگان نتوانستند به کمیسیون مطلوب خود راه یابند، بنابراین براساس مواد 37 و 38 آیین نامه داخلی مجلس این افراد مطابق مصوبه هیات رئیسه به عضویت کمیسیون هایی که به حداکثر ظرفیت نرسیده اند، درآمدند.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: از آنجا که فرآیندی که در مجلس یازدهم برای عضویت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی اجرایی شد، نخستین تجربه بود، تعیین تکلیف کمیسیون های نمایندگان به طول انجامید، اما باید به این نکته نیز توجه شود که نمایندگان سه بار فرصت برای اعتراض داشتند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی همکاران معتقدند که مواد مربوط به عضویت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی در قانون آیین نامه داخلی مجلس باید اصلاح شود که تجربه به دست آمده می تواند سرآغازی برای اصلاح آیین نامه باشد.

اعتراض نمایندگان برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم نسبت به دوره های گذشته کمتر بود

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکلات، اختلافات و نگرانی ها برای عضویت در کمیسیون های تخصصی مجلس یازدهم نسبت به دوره های قبلی، کمتر بوده و بیشتر نمایندگان متناسب با حوزه تخصصی خود در کمیسیون ها عضو شدند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین درباره کمیسیون قضایی گفت: برای به حد نصاب رسیدن این کمیسیون باید فکری اساسی شود./

پایان پیام
 

برچسب ها

آیین نامه داخلی مجلس، اخبار برگزیده، امور نمایندگان