منتظری مطرح کرد ؛

تسهیل ازدواج جوانان نیازمند زیرساخت مناسب است

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس با تاکید بر اینکه تمامی ابعاد و موانع ازدواج باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، گفت: موضوع تسهیل ازدواج جوانان به زیرساخت و بستر مناسب نیازمند است.

 خبرگزاری خانه‌ملت؛ غلامرضا منتظری با بیان اینکه همه کمیسیون‌های مجلس باید به موضوع ازدواج و خانواده ورود کنند، گفت: مسائل ازدواج جوانان به کمیسیون فرهنگی محدود نشده و باید پیوند معنی داری میان تمامی کمیسیون‌های مرتبط شکل بگیرد و سپس بسته و مدلی با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی، رفاهی و فرهنگی برای تشویق و حمایت از ازدواج جوانان طراحی شود و دولت هم نسبت به اجرا آن متهعد گردد.
غلامرضا منتظری

تسهیل ازدواج جوانان نیازمند زیرساخت مناسب است

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تمامی ابعاد ازدواج جوانان باید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد، افزود: موضوع تسهیل ازدواج جوانان به زیرساخت و بستر مناسب نیازمند است.


این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با ارائه پیشنهادی در خصوص ورود همه کمیسیون‌های مرتبط با ازدواج برای طراحی بسته حمایتی تسهیل ازدواج جوانان، ادامه داد: طرح‌های مربوط به ازدواج صرفا در کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده در صورتی که تمامی کمیسیوین ها باید در این مسئله مشارکت کرده و در طراحی بسته حمایتی ازدواج همکاری کنند. در این صورت نقش و سهم هر وزارتخانه کاملا مشخص و تعریف شده خواهد بود.

وی  خاطرنشان کرد: علت اصلی ناموفق بودن طرح‌های مربوط به ازدواج، عدم مشارکت کمیسیون‌های مختلف در این مسئله بسیار مهم است. البته که این پیشنهاد خام بوده و نیازمند بررسی بیشتری است. معتقدم این طرح دیرتر از سایر مدل‌ها به نتیجه می‌رسد، اما باثبات‌تر خواهد بود. /

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، ازدواج، ازدواج آسان، تسهیل ازدواج