یوسفی مطرح کرد ؛

اجرای مالیات بر خانه های خالی

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اجرای مالیات بر خانه های خالی از سکنه بخشی از التهاب کنونی بازار مسکن را کاهش می دهد، از این رو راه کارهای نظارتی و قیمت گذاری از جمله اجرای سیاست های مالیاتی می تواند بازار مسکن را به سمت آرامش و ثبات هدایت کند.

خبرگزاری خانه ملت؛ مجتبی یوسفی بر لزوم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه در کشور تأکید کرد و گفت: متأسفانه بعد از گذشته بیش از 4 سال از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی، دولت هنوز هیچ اقدامی برای اجرای این قانون بسیار مهم انجام نداده است.

اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه تأثیر گسترده ای در بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد شد

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه تأثیر گسترده ای در بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد شد، زیرا با عملیاتی شدن آن ها، مالکان مجبور به عرضه مسکن های مربوطه در بازار خواهند شد.

وی گفت: بر اساس قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه اگر مالک پس از تنفس یک ساله، مسکن خالی خود را در بازار عرضه نکند، سازمان امور مالیاتی به صورت پلکانی اقدام به اخذ مالیات می کند، این مسئله موجب می شود که نگه داشتن خانه خالی برای مالک صرفه اقتصادی نداشته باشد.

اجرای مالیات بر خانه های خالی از سکنه بخشی از التهاب کنونی بازار مسکن را کاهش می دهد

یوسفی تصریح کرد: به طور حتم اجرای مالیات بر خانه های خالی از سکنه بخشی از التهاب کنونی بازار مسکن را کاهش می دهد، از این رو راه کارهای نظارتی و قیمت گذاری از جمله اجرای سیاست های مالیاتی می تواند بازار مسکن را به سمت آرامش و ثبات هدایت کند./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اظهارنامه مالیاتی، بازار مسکن، بانک مسکن، بخش مسکن، درآمدهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی