سلیمی مطرح کرد ؛

شفاف شدن رای نماینده و افزایش اعتماد مردم

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می گوید با شفافیت آراء نمایندگان، افزایش سرمایه اجتماعی رقم می خورد.

 خبرگزاری خانه ملت؛ علیرضا سلیمی با اشاره به ضرورت شفافیت آراء نمایندگان در مجلس، گفت: مردم به عنوان موکل باید از قضاوت های وکیل خود در موارد حساس مانند پالرمو، برجام، قراردادهای نفتی و حذف کارت سوخت، مطلع باشند.

وی ادامه داد: شفاف شدن رای نماینده به طرح ها، لوایح و رای اعتماد به وزرا، باعث افزایش اعتماد مردم به نهاد مجلس و قانونگذاری می شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم شورای اسلامی بیان داشت: با شفاف شدن رای نماینده، باعث می شود نماینده مجلس برای رای به طرح و لوایح یا اشخاص، مطالعه بیشتری داشته باشد، احساس رای ندهند یا بر اساس نشست و برخواست کسی در مجلس تصمیم گیری نکنند.

عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تاکید داشت: در واقع شفافیت آراء باعث عمق بخشی به قانون گذاری می شود و انتظار داریم با کلید خوردن شفافیت در قوه مقننه، این موضوع در سایر نهادها نیز آغاز شود و به دنبال آن فساد در کشور ریشه کن می شود.

وی با تاکید براینکه شفافیت آراء به افزایش اعتماد مردم به مجلس کمک می کند، عنوان کرد: در صورت نهایی شدن این طرح و اجرا آن دیگر مردم نگران پشت پرده امورات کشور و مجلس نخواهند بود، در واقع این طرح منجر به افزایش اعتماد به نهاد مجلس و افزایش سرمایه اجتماعی در کشور می شود./

برچسب ها

آرامش در فضای علمی، اخبار برگزیده، تحول، شفاف سازی