فرهنگی مطرح کرد ؛

طرح و شفافیت آراء نمایندگان نیاز به بحث های کارشناسی مفصل دارد

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: ضمن دارا بودن نقاط مثبت در طرح شفافیت آراء، این طرح نیاز به کار کارشناسی دارد.

 خبرگزاری خانه ملت؛ محمدحسین فرهنگی با اشاره به پیگیری برخی نمایندگان برای ارائه طرح شفافیت آراء نمایندگان، گفت: این طرح و شفافیت آراء نمایندگان نیاز به بحث های کارشناسی مفصل دارد، آثار فوری و مثبت آن اطلاع آحاد مردم از آراء نمایندگان شان است، قضاوت آنها را نسبت به مسائل مهم ، طرح ها و لوایح مشخص می کند.

نماینده مردم تبریز، آسکو و آذرشهر در مجلس با اشاره به ابعاد منفی این طرح اظهار داشت: شفافیت آراء در بلند مدت می تواند آثار سوء داشته باشد، بنابراین طرح مذکور باید طوری تنظیم و طراحی شود تا نکات مثبت آن به حداکثر و نقاط منفی آن به حداقل برسد.

در خصوص حضور رسانه ها در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس گفت: کمیسیون ها به لحاظ فیزیکی امکانات کافی برای حضور خبرنگاران ندارد، هر چند که اعتقاد داریم حضور رسانه به خصوص خبرنگاران خبرگزاری خانه ملت می تواند در انعکاس اخبار کمیسیون ها مفید واقع شود./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، انتخابات، تحول، شفاف سازی