خبر

مسیر شما: اخبار تعیین اولویت های کمیسیون اصل نود
تعیین اولویت های کمیسیون اصل نود

اعضای ثابت کمیسیون اصل نود مجلس در نشست هفته جاری خود به بحث و بررسی پیرامون آیین نامه داخلی و اولویت های کاری کمیسیون می پردازند.

 خبرگزاری خانه‌ملت؛  اعضای ثابت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه و سه‌شنبه پانزدهم و هفدهم تیرماه در نشست‌های جداگانه به بحث و بررسی پیرامون آیین نامه داخلی و اولویت‌های کاری کمیسیون می‌پردازند.

لازم به ذکر است؛ بر اساس دستور کار اعلام شده کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، اعضای خود را به منظور عضویت (غیر ثابت) در کمیسیون اصل نود در نشست‌های هفته جاری انتخاب و معرفی می‌کنند.

بر اساس اصل نودم قانون اساسی؛ هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‌ تواند شکایت‏ خود را کتبآ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

گفتنی است؛ طبق ماده 44 قانون آیین نامه داخلی مجلس، به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم(90)، کمیسیونی به نام اصل نودم(90) قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید.

اعضای این کمیسیون به این شرح است: 1- از هرکمیسیون تخصصی یک ‌نفر با معرفی کمیسیون مربوطه، 2- هشت نفر از نمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیأت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب می‌شوند.

لازم به ذکر است که بر اساس تبصره یک ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس، رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیأت رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس برای مدت یکسال انتخاب می‌گردد. و طبق تبصره2- اعضای ثابت کمیسیون نباید عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس باشند./

پایان پیام
 

نظر شما
مشخصات خبر