حمزه شلمزاری مطرح کرد ؛

آمایش سرزمینی از هدررفت سرمایه های کشور جلوگیری می کند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس معتقد است با اجرای طرح آمایش سرزمین می توان ضمن جلوگیری از هدررفت سرمایه های کشور، به سمت تحقق عدالت حرکت کرد.

 خبرگزاری خانه ملت؛ قدرت الله حمزه شلمزاری با بیان اینکه قرارگیری دولت در سال پایانی کار خود نباید باعث شود که وضعیت اقتصادی کشور را رها کند، گفت: افزایش اختیار استانداران یکی از اقداماتی است که دولت حتی در سال آخر نیز می تواند انجام دهد و باعث توسعه استان ها شود.

ضرورت افزایش اختیار استانداران در فرصت باقیمانده کار دولت دوازدهم

وی  با بیان اینکه افزایش اختیارات استانداران باعث تمرکز بیشتر آنها بر مدیریت استان خواهد شد، اظهار داشت: امروز در کشور امکانات برای تحول وجود دارد و صرفا نیاز به انگیزه دولت داریم تا با تصمیم گیری های درست در فرصت باقیمانده، حجم زیادی از مشکلات را برطرف کند.

نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به این مطلب که افزایش اختیارات استانداران به اجرای پروژه پنجره واحد کمک می کند، بیان داشت: در حال حاضر هماهنگی لازم میان دستگاه ها وجود ندارد و مردم بین دستگاه ها سرگردان شده اند لذا این افزایش اختیار یکی از مسیرهایی است که می تواند به سرمایه گذاری در استان ها با توجه به ظرفیت آنها کمک کند.
قدرت اله حمزه شملزاری

آمایش سرزمینی از هدررفت سرمایه‌های کشور جلوگیری می‌کند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در ادامه آمایش سرزمینی را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: آمایش سرزمینی باعث جلوگیری از هدررفت سرمایه ها و استعدادهای انسانی، میدانی و اقتصادی هر استان می شود.

وی  در پایان تحقق عدالت را از مسیر آمایش سرزمین دانست و خاطرنشان کرد: در این مسیر لازم است مجلس ریل گذاری های لازم را صورت داده و با قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین راه را برای دولت باز کند./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصل عدالت، افزایش سرمایه، امنیت سرمایه گذاری، رفاه و عدالت اقتصادی