این هفته در کمیسیون برنامه و بودجه صورت می گیرد؛

علت نوسانات شدید قیمت ارز و راهکارهای اتخاذ شده

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات طی این هفته؛ آخرین وضعیت و علت نوسانات شدید قیمت ارز و تدابیر و راهکارهای اتخاذ شده در این خصوص را با حضور رئیس کل و معاونان ذی ربط بانک مرکزی بررسی خواهند کرد.

 خبرگزاری خانه ملت، دستورکار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در روزهای (یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه) هفته جاری به شرح ذیل است؛

نمایندگان در روز یکشنبه(15 تیر ماه) به بررسی عملکرد منابع و مصارف (دریافتها و پرداختها) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، وضعیت اقتصادی کشور و معارفه رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونان وی با اعضای کمیسیون می‌پردازند.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در جلسه روز دوشنبه به بحث و بررسی آخرین وضعیت و علت نوسانات شدید قیمت ارز و تدابیر و راهکارهای اتخاذ شده در این خصوص با حضور رئیس کل و معاونان ذی‌ربط بانک مرکزی خواهند پرداخت.

همچنین نمایندگان در جلسه روز سهشنبه این کمیسیون، بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل داخلی کمیسیون و نحوه انتخاب رئیس کل و دادستان دیوان محاسبات، طرح و تصویب آئین نامه داخلی کمیسیون، تشکیل کمیتههای تخصصی و انتخاب اعضای کمیسیون در شوراهای فرادستی، بررسی آخرین وضعیت، علت افزایش و نابسامانی قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی و تدابیر و راهکارهای اتخاذ شده در این خصوص با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئولین ذیربط را در دستور کار خود خواهند داشت./

پایان پیام
کلید واژه‌ها

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارز، ارز مبادله ای، ارز و پول