یوسفی مطرح کرد ؛

ضرورت توجه به ظرفیت های داخلی و اقتصاد مقاومتی

نماینده مردم اهواز، کارون و باوی می گوید اگر مسئولان به ظرفیت های داخلی و اقتصاد مقاومتی توجه و تکیه می کردند؛ قطعا این کار باعث می شد که تحریم های دشمنان علیه کشورمان بی اثر شود.

 خبرگزاری خانه ملت؛ مجتبی یوسفی  به مغفول ماندن مسئله مهم اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شدند، اشاره کرد و گفت: متاسفانه؛ نگرش مسئولان، نگرشی جهادی نیست و در حقیقت بسیاری از مسئولان اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند.

مجتبی یوسفی در ادامه افزود: در این سالیان اخیر دولت می‌توانست با کشورهای همسایه روابط تجاری خود را گسترش دهد تا از این طریق منافع اقتصادی کشورمان تامین شود، اما از این مهم غفلت کردند تا اینکه وضعیت اقتصادی کشورمان به اینجا کشیده شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه دولتمردان در این سالیان اخیر تمرکز خود روی روابط با غرب معطوف کرده بودند، اشاره و تاکید کرد: دولتمردان در این 7 سال گذشته همه هم و غم خود را روی روابط با غرب و مسئله برجام گذاشته بودند که همگان هم مشاهده کردند که این‌ها هیچ گونه خیری به ملت ایران نرساندند و البته در آینده هم نخواهند رساند.

وی  در ادامه افزود: متاسفانه همین نگاه غربگرایانه مسئولان باعث شد تا هم روابط تجاری با همسایگان در این سالهای گذشته به هوا برود و هم اینکه به اقتصاد مقاومتی پرداخته نشود.

نماینده مردم اهواز، باوی و کارون تصریح کرد: اگر مسئولان به ظرفیت‌های داخلی تکیه می‌کردند و همه پتانسیل‌های موجود در کشور را فعال می‌کردند همین کار باعث می‌شد تا تحریم‌های دشمنان علیه کشورمان خنثی شوند./

پایان پیام
 

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اثرات اقتصادی و اجتماعی، احیای اقتصادی با سرعت بیشتری، اخبار برگزیده، بیانات رهبری، تحریم های غرب، رهبر انقلاب