محمودی مطرح کرد؛

شفافیت آراء تیغ دو لبه است

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اعتقاد دارد شفافیت آراء تیغ دو لبه است، از یک سو باعث عمق بخشی به مصوبات مجلس می شود از سوی دیگر می تواند برای نمایندگان دردسرساز باشد.

خبرگزاری خانه ملت؛ سمیه محمودی با اشاره به پیگیری نمایندگان طرح شفافیت آراء، گفت: تاکنون چنین طرحی برای بررسی به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع داده نشده و به نظر می رسد هنوز نهایی نشده با این حال هر زمان اعلام وصول و به کمیسیون ارسال شود آمادگی داریم موضوع را در دستورکار قرار دهیم.

وی تاکید کرد: شفافیت آرا ازجمله مطالباتی است که نمایندگان ایجاد کرده اند نه مردم. نمایندگان می خواهند تا آراء شان شفاف باشد، برای این شفافیت مشکلی وجود ندارد و می توان رای نمایندگان در اختیار عموم مردم قرارداد.

نماینده مردم شهررضا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفافیت آراء در افزایش اعتماد ملی اثرگذار است، عنوان کرد: با این حال باید جنبه های دیگر طرح شفافیت آراء را در نظر گرفت، این نگرانی وجود دارد که با شفافیت آراء، منطق در رای دادن از بین برود و نمایندگان به سمت رای های پوپولیستی بروند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه شفافیت آراء باعث قوت بخشی به مصوبات قوه مقننه می شود، مطرح کرد: اگر صیانت از رای نمایندگان در این طرح دیده شود، شفافیت آراء باعث تمرکز نمایندگان بر مصوبات مجلس می شود و در واقع رشد دستگاه قانونگذاری کشور رقم می شود.

محمودی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید براینکه نماینده باید برای هر اعلام رایی مطالعه کند، نظر مشورتی مرکز پژوهش ها را شنیده باشد و در جریان نظرات گروه های کارشناسی باشد، گفت: اگر نماینده براساس مطالعات رایی بدهد که ممکن است به ذاق عده ای خوش نیاید و باید از او ضیانت شود تا خدایی نکرده نماینده ای برایاینکه مورد بازخواست قرار نگیرد بدون مطالعه و صرفا برای دوری از چالش ها رایی بدهد که خود نیز آن را قبول ندارد.

وی تاکید کرد: در واقع طرح شفافیت آرا تیغ دو لبه است، از یک سمت باعث رشد مجلس می شود اما از سوی دیگر ممکن است برای نماینده دردسر ساز شود و مورد بازخواست عده ای قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس بیان کرد: اگر طرح شفافیت آراء به کمیسیون ارجاع شود، به سرعت در دستور کار قرار می گیرد تا بعد از بررسی تمام جوانب آن، طرح مذکور برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال شود./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعتماد، شفاف سازی، شمارش آرا