در هفته جاری انجام می شود؛

بررسی گزارش آتش سوزی کلینیک سینا در کمیسیون امور داخلی کشور

گزارش آتش سوزی کلینیک سینا در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی مطرح می شود.

خبرگزاری خانه ملت؛  براساس دستور کار هفته جاری کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در روز (یکشنبه 22 تیرماه) نشست هیات رئیسه کمیسیون، دعوت از معاون عمرانی وزارت کشور و مجموعه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و انتخاب مسئولین کمیته‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را در دستور کار دارد.

همچنین این کمیسیون در روز (سه شنبه 24 تیرماه) بررسی طرح مدیریت یکپارچه شهری، بررسی و تعیین اولویت های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، استماع گزارش آتش سوزی کلینیک سینا و دعوت از معاون مدیریت بحران وزارت کشور را در ستور کار خود دارد./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد شهری، اموال شهرداری ها، بحران، بیماری کرونا، شهردار، ویروس کرونا