حسینی مطرح کرد ؛

اهمیت و حساسیت خاص مجلس یازدهم روی منافع ملی

این نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم گفت: مجلس یازدهم روی مسائل و منافع ملی حساسیت ویژه ای به خرج خواهد داد و اگر مسئولی بخواهد از منافع ملی تخطی کند؛ قطعا با او برخورد خواهد شد.

خبرگزاری خانه ملت؛ سید کریم حسینی به اهمیت و حساسیت خاص مجلس یازدهم روی منافع ملی اشاره کرد و گفت: مجلس از ابزار نظارتی خود در موضوعات گوناگون استفاده خواهد کرد.

سید کریم حسینی در ادامه افزود: ممکن است که این مسائل در ابعاد داخلی و یا اینکه در رابطه با مسائل خارجی باشد و ما به جد آنها را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم اهواز، کارون و باوی به حساسیت مجلس یازدهم روی منافع ملی اشاره و تاکید کرد: اگر مسئولان بخواهند با اقدامات و تصمیمات غلط خود سبب زیر سوال رفتن منافع ملی شوند؛ قطعا مجلس به صورت جد با آنها برخورد خواهد کرد؛ چرا که حفظ منافع ملی از اولویت‌های اساسی مجلس است.

وی اظهار کرد: اگر قصوری صورت بگیرد که براساس قصور انجام گرفته منافع ملی ما مورد آسیب قرار بگیرند مجلس به این مسئله ورود خواهد کرد و از ابزار قانونی که در دست دارد استفاده می‌کند./

پایان پیام
 

برچسب ها

آیین نامه داخلی مجلس، اخبار برگزیده، تحول، شفافیت