آصفری مطرح کرد ؛

شفافیت به نفع همه است

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس می گوید شفافیت به نفع همه است و باید قوای سه گانه و حتی شوراهای شهر و روستا عملکردی شفاف داشته باشند.

خبرگزاری خانه ملت؛ محمدحسن آصفری با اشاره به اهمیت شفافیت در کشور، گفت: برای اینکه جلوی سوءاستفاده ها گرفته شود و به دستگاه های دولتی و حکومتی کمک شود تا سلامت بمانند باید شفافیت وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در واقع با شفافیت در تمام امور می توان اعتماد مردم به حاکمیت را افزایش داد، از این رو اعتقاد دارم که باید در مجلس شفافیت آراء، مکاتبات، طرح ها، نقطه نظرات و اموال نمایندگان کلید زده شود.

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس تاکید کرد: شفافیت فقط منوط به مجلس نیست، قوه قضاییه و قوه مجریه هم باید شفاف باشد، تا بتوان تاثیر شفافیت بر جامعه را لمس کرد، در قوه قضایی باید رای و اموال قضات شفاف شود، در قوه مجریه باید اموال و امکانات مختص وزرا و وزارتخانه ها زیر ذره بین قرار گیرد، در واقع شفافیت در قوه مجریه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه حتی شوراهای شهر و روستا نیز باید عملکردی شفاف داشته باشند، اظهار داشت: شفافیت به نفع همه و کشور است و باید مسئولان کشور برای تحقق این هدف بزرگ اقدام کنند.

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: نمایندگان مجلس برای تحقق شفافیت در قوه مقننه، طرحی را امضا کرده اند که در نوبت رسیدگی در کمیسیون ها است تا بعد از کار کارشناسی و چکش کاری برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال می شود، امیدواریم هرچه زودتر طرح شفافیت آراء نمایندگان نهایی شود تا راه کار خوبی برای اعلام نظر نمایندگان باشد./

پایان پیام
 

برچسب ها

آیین نامه داخلی مجلس، اخبار برگزیده، تحول، شفاف سازی