فرهنگی مطرح کرد ؛

انتخاب اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: شش نفر از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در نشست روز چهارشنبه صحن علنی مجلس انتخاب می شوند.

خبرگزاری خانه ملت؛ محمدحسین فرهنگی در تشریح جلسه عصرروز  یکشنبه (22 تیرماه)هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: موضوعات مختلفی مطرح شد بعضا مربوط به اقدامات و انتظامات داخلی مجلس بود و انتخاب اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در دستور کار هیات رییسه قرار داشت.

محمدحسین فرهنگی  ادامه داد: طبق قانون علاوه بر یکی از نواب رئیس که سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی تعیین شد، یک نفر از کمیسیون اصل 90، یک نفر از کمیسیون قضایی و حقوقی و 4 نفر از ثبت نام کنندگان از سایر نمایندگان انتخاب شدند، و در صحن اسامی آن ها اعلام می شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: محسن پیرهادی به عنوان نماینده هیئت رئیسه در شورای اداری مجلس و محمد حسین فرهنگی بعنوان نماینده مجلس در ستاد اطلاع رسانی وتبلیغات اقتصادی کشور مشخص شدند. دو عضو مذکور بایستی از اعضاء هیات رئیسه می بودند.

محمدحسین فرهنگی افزود: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز بود. شش نفر از اعضاء این هیات روز چهارشنبه ابن هفته انتخاب می شوند و هرکدام نیاز به رای اکثریت مطلق حاضران را دارند. این رای گیری همانند رای اعتماد خواهد بود.

وی  خاطر نشان کرد: در صورتی که هر کدام از این شش نفر نتوانند رای اکثریت مطلق مجلس را بدست آورند در جلسات آتی مجددا نفرات دیگری جای آن ها معرفی می شوند./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، امور نمایندگان، دستگاه ه های نظارتی، دستگاه های نظارتی