اوسطی مطرح کرد ؛

صادرات و ارز آوری محصولات اولویت کشور است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: باید در یک نگاه بلند مدت و در قالب اصلاح الگوی کشت از افزایش سطح زیرکشت تولید محصولات آب بر هستند جلوگیری کنیم.

 خبرگزاری خانه ملت؛ پرویز اوسطی در خصوص صادرات محصولات کشاورزی آب بر، گفت: صادرات محصولات کشاورزی مازاد نیاز بازار به نفع تولیدکنندگان است و در صورت توقف صادرات آنها کشاورزان آسیب بسیار زیادی می‌بینند.

وی  با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور صادرات و ارز آوری محصولات اولویت کشور است، ادامه داد: باید در یک نگاه بلند مدت و در قالب اصلاح الگوی کشت از افزایش سطح زیرکشت تولید محصولات آب‌بر هستند جلوگیری کنیم.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در بلند مدت از صادرات محصولات کشاورزی آب بر و همچنین صادرات آب مجازی جلوگیری شود، تصریح کرد: باید متناسب با نیاز بازار و مصرف داخلی کشاورزان اقدام به کشت محصولاتی مانند هندوانه کنند.

وی با تاکید بر اینکه نباید با کشت محصولات آب‌بر بیش از این به منابع آبی کشور زیان وارد کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از منابع آبی کشور به کشت محصولات آب‌بر اختصاص داده شده است./

پایان پیام

برچسب ها

آبیاری، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، ارز، اعتبارات صادراتی، بحران و کمبود آب، توجه جدی به صادرات محور شدن آنها، توسعه صادرات، توسعه صادرات غیر نفتی، کمبود آب