اختلال در ابتکار قانونگذاری در ایران؛ آموزه هایی برای مجلس یازدهم

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی اختلال در ابتکار قانونگذاری در ایران پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «اختلال در ابتکار قانونگذاری در ایران؛ آموزه هایی برای مجلس یازدهم» آورده است؛ بررسی کارنامه مجلس دهم نشان می دهد، برخلاف «اصل اولویت قانونگذاری از طریق لایحه» (قانونگذاری لایحه محور)، در این دوره نیز مانند دوره نهم، تعداد طرح های ارائه شده به مجلس به نحو چشمگیری بر تعداد لوایح پیشی گرفته است. بدین ترتیب، آسیب طرح محوری در ابتکار قانونگذاری، با سرعت و حدّت، گریبانگیر نظام تقنینی ایران شده است.

بنابراین گزارش، در مجلس نهم، از مجموع 697 لایحه و طرح ثبت شده در وب سایت مرکز پژوهش های مجلس، 480 طرح و در مقابل 217 لایحه به مجلس تقدیم شد. بدین ترتیب، تعداد طرح های ارائه شده، بیش از دو برابر لوایح تقدیمی ازطرف دولت بود. در مجلس دهم، مجموعاً 733 طرح و لایحه به مجلس ارائه شد. با در نظر نگرفتن 12 مورد طرح ارائه شده شورای عالی استان ها، از 721 طرح ارائه شده نمایندگان و لایحه، 493 مورد طرح و 228 مورد لایحه بوده است. بدین ترتیب در دوره دهم نیز مانند دوره نهم، حدود 70 درصد پیشنهادهای تقنینی، در قالب طرح ارائه شده است.

این گزارش می افزاید؛ در سال پایانی دوره دهم (1398)، چهارپنجم ابتکار تقنینی از طریق طرح صورت گرفته است؛ به بیان دیگر، به ازای هر چهار طرح ارائه شده، فقط یک لایحه به مجلس تقدیم شده است.

در پژوهش حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس، با ذکر شواهد و نمونه های متعدد، وضعیت ترسیم شده به عنوان یکی از مهم ترین مسائل نظام قانونگذاری، نقد و بررسی شده و پیامدهای سوء غلبه قانونگذاری برمبنای طرح، تبیین شده است.

متن کامل این گزارش و نتایج به دست آمده از آن را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اخبار پژوهشی