نظری مطرح کرد ؛

اهمیت تقویت روابط ایران با کشورهای منطقه

نماینده مردم خمین در مجلس گفت: کنترل و کاهش اثرات تحریمی و تکانه های اقتصادی آن، به وسیله ارتباط گرفتن با همسایگان میسر است اما متاسفانه در این سال ها به خوبی از این ظرفیت استفاده نشده است.

 خبرگزاری خانه ملت، علیرضا نظری با اشاره به اهمیت تقویت روابط ایران با کشورهای منطقه، اظهار داشت: توجه به ظرفیت همسایگان قطعاً موضوع مهمی است زیرا با توجه به اینکه ایران کشوری پهناور است باید برای این موضوع برنامه‌ریزی کرد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور هم مرز است و مرز‌های آبی و سواحل بسیار گسترده‌ای در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس با سایر کشورها داریم.

علیرضا نظری با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت همسایگان در شرایط تحریمی بسیار مهم است، افزود: بهترین راه دور زدن تحریم‌ها و خنثی کردن اثرات آن، تقویت مراودات تجاری با همسایگان است.

نظری ادامه داد: کنترل و کاهش اثرات تحریمی و تکانه‌های اقتصادی آن، به وسیله ارتباط گرفتن با همسایگان میسر است اما متاسفانه در این سال‌ها به خوبی از این ظرفیت استفاده نشده است.

این نماینده مردم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد فرآیند مثبتی در حال شکل گرفتن است؛ یعنی قطع امید دولتمردان از اروپا، آمریکا و جهان غرب. نگاه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و استفاده از آن، نسبت به گذشته بیشتر شده و این موضوعِ مثبت، در حال پیشرفت است./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، تحریم اقتصادی، تحریم ها، تحریم های اقتصادی