رضایی مطرح کرد ؛

"شایسته سالاری" اساسی ترین راه مبارزه با فساد

یک نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: با انتصاب مدیران پاکدست و متعهد در مناصب مدیریتی کشور تحول اساسی شکل خواهد گرفت که مهمترین آن مسدود شدن منافذ فسادزا خواهد بود.

خبرگزاری خانه ملت؛ ابراهیم رضایی به مسئله مهم شایسته سالاری در مناصب مدیریتی و همچنین تاثیر آن بر مبارزه و پیشگیری با فساد اشاره کرد و گفت: مسئله شایسته سالاری در انتصاب مدیران بسیار مهم بوده؛ چرا که بدترین نوع فساد، فساد مدیریتی است و همه مفاسد نیز در پی همین فساد شکل می‌گیرند.

ابراهیم رضایی در ادامه افزود: فساد مدیریتی یعنی یک فردی را در مسئولیتی قرار دهیم که شایستگی آن جایگاه را نداشه باشد؛ بنابراین برای مبارزه با فساد مدیریتی باید مدیران شایسته انتصاب و انتخاب شوند.

نماینده مردم دشتستان تاکید کرد: اگر یک مدیر سالم، پاکدست، متخصص و متعهد در جایگاهی منصوب شد؛ طبیعتا سطح فساد در آن مجموعه از سوی آن مدیر کنترل خواهد شد کما اینکه در گذشته هم این موضوع تجربه شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: در جایی که مدیر براساس شایستگی ، کارآمدی و لیاقت منصوب شده است درصد خطاها در آن مجموعه بسیار ناچیز بوده، اما هرکجایی هم که مدیران براساس رابطه، رانت و ... انتصاب شده‌اند به کشور ضربات جبران ناپذیری وارد شده و نمونه بارز آن را هم در دولت زیاد مشاهده کرده‌ایم./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، تحول، شفافیت، فساد، نظام شایسته سالار