با رأی نمایندگان؛

نمایندگان ناظر در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات مشخص شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی فاطمه محمدبیگی و علی اصغر باقرزاده را به عنوان اعضای ناظر مجلس در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات برگزیدند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه اول مردادماه) مجلس شورای اسلامی، فاطمه محمدبیگی را با 137 رأی و علی اصغر باقرزاده را با 104 از مجموع 201 رأی اخذ شده در جلسه به عنوان اعضای ناظر در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات انتخاب کردند./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، دخانیات، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات