آقازاده دافساری مطرح کرد ؛

تفکر جهادی، راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور

نماینده مردم رشت در مجلس بابیان اینکه تفکر جهادی بذرپاش نکته مثبت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: حساب کشی از عملکردها، نقش و جایگاه دیوان محاسبات کل کشور را برجسته می کند.

  خبرگزاری خانه ملت؛ سیدعلی آقازاده دافساری درباره انتخاب بذرپاش به سمت رییس دیوان محاسبات کل کشور،گفت: بذرپاش دارای تفکر جهادی در حوزه مدیریتی است که این خصلت می تواند در بهبود وضعیت دیوان محاسبات کل کشور یک امتیاز تلقی شود.

نماینده مردم رشت در مجلس بابیان اینکه تفکر جهادی بذرپاش نکته مثبت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی است تصریح کرد: حساب کشی از عملکردها، نقش و جایگاه دیوان محاسبات کل کشور را برجسته می کند.

عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآورشود: بنده اعتقاد دارم با توجه به روحیه جهادی که بذرپاش دارد می تواند در مقابل مفاسد اقتصادی ایستادگی بکند و دغدغه ها ی مردم را در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی را به نوعی مرتفع کند./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، دیوان محاسبات، دیوان محاسبات کشور، فساد