حسینی مطرح کرد ؛

استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای اجرای پروژه های راه سازی

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: اخذ عوارض از بزرگراه ها و کمربندی شهرها باید به صورت کارشناسی و دقیق صورت گیرد و نسخه جدید وزارت راه و شهرسازی نباید در تمام نقاط عملیاتی شود. در بخشی از محورها می توان از سرمایه گذاری بخش خصوصی بهره برد، اما این رویکرد نباید در تمام مناطق اجرایی شود.

 خبرگزاری خانه ملت؛ سید البرز حسینی با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای اخذ عوارض از بزرگراه‌ها و کمربندی شهرها، گفت: وزارتخانه به دنبال آن است که در یک دوره مشخص این کمربندی ها احداث شود و در دوره بهره برداری، اصل و سود سرمایه گذاران از طریق پرداخت عوارض باز می گردد.

استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای اجرای پروژه های راه سازی امری راه گشا و مثبت است

وی  ادامه داد: استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای اجرای پروژه های راه سازی و اخذ عوارض برای پرداخت سود سرمایه گذاران امری راه گشا و مثبت است و می توان بخشی از پروژه های راه سازی را عملیاتی و افتتاح کرد.

اخذ عوارض از تمامی بزرگراه‌ها و کمربندی شهرها اقدام درستی نیست

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: اخذ عوارض از بزرگراه‌ها و کمربندی شهرها باید به صورت کارشناسی و دقیق صورت گیرد، اخذ عوارض از تمامی بزرگراه‌ها و کمربندی شهرها اقدامی درستی نیست و نسخه جدید وزارت راه و شهرسازی نباید در تمام نقاط عملیاتی شود. در بخشی از محورها می توان از سرمایه گذاری بخش خصوصی بهره برد، اما این رویکرد نباید در تمام مناطق اجرایی شود.

حسینی ادامه داد: خصوصیت جمعیتی بخشی از بزرگراه ها و کمربندی ها اجازه اخذ عوارض را نمی دهد، زیرا ترافیک بخشی از مسیرها، محلی و منطقه ای است، حال اخذ عوارض از این مسیرها مشکلات بسیاری را برای مردم آن منطقه ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: البته برخی از مسیرهای بزرگراهی و آزادراهی را می توان برای اجرای در اختیار بخش خصوصی قرار داد تا پس از آن به مدت معین نسبت به اخذ عوارض اقدام کند، از طرفی با پایان یافتن مدت زمان اخذ عوارض، وزارت راه و شهرسازی می تواند از درآمدهای این محل برای نگهداری مسیرهای ارتباطی استفاده کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس آمارها، 4 تا 6 درصد از رقم ریالی هزینه شده برای اجرای پروژه راه سازی باید به صورت سالانه برای نگهداری همان مسیر هزینه شود، از این رو اخذ عوارض می تواند این منابع اعتباری را تأمین کند.

برچسب ها

آزادراه، اخبار برگزیده، اخذ عوارض، طرح های آزادراهی و خطوط ریلی، عوارض