خبر

مسیر شما: اخبار مرکز پژوهش های مجلس مطالعات مناسبی در حوزه اصلاح ساختار بودجه انجام داده است
مرکز پژوهش های مجلس مطالعات مناسبی در حوزه اصلاح ساختار بودجه انجام داده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس استقلال بودجه از درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه های جاری و رعایت عدالت اجتماعی و منطقه ای در توزیع اعتبارات را از جمله ثمرات اصلاح ساختار بودجه دانست.

 خبرگزاری خانه ملت؛ جعفر قادری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه، گفت: درحال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطالعات و تحقیقات مناسبی در حوزه اصلاح ساختار بودجه انجام داده که یافته‌های این تحقیقات مبنا و محور تصمیمات مجلس و دولت شده است، اگرچه جلسات بسیاری در زمینه تحقق این مهم در مجلس تشکیل شده اما امیدواریم با سرعت گرفتن این نشست‌ها قوانین مربوط به بودجه کشور هرچه سریع اصلاح شود.

کمیته‌ای ویژه در مجلس برای اصلاح ساختار بودجه تشکیل شد

وی  با اشاره به تشکیل کمیته‌ای ویژه در مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه، مجلس باید از تمام توان خود برای تحقق این مهم استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: با تسریع اقدامات مربوط به اصلاح ساختار بودجه نه تنها می توان بودجه سال 1400 را براساس اصول علمی تدوین و تصویب کرد بلکه امکان اصلاح بودجه سال 99 نیز وجود دارد.

بودجه باید سیاست تمرکززدایی را دنبال کند

وی استقلال بودجه و اقتصاد از درآمدهای نفتی، را یکی از دستاوردهای اصلاح ساختار بودجه دانست و ادامه داد: افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، کاهش هزینه های جاری و رشد سهم پروژه های عمرانی از بودجه، رعایت عدالت اجتماعی و منطقه ای در توزیع اعتبارات بودجه و واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش غیردولتی را از جمله ثمرات اصلاح ساختار بودجه است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسابت در مجلس با بیان اینکه بودجه باید سیاست تمرکززدایی را دنبال کند، تصریح کرد: با اصلاح ساختار بودجه اعتبارات موجود به پروژه‌هایی اختصاص می‌یابد که بازدهی بالایی داشته باشند همچنین هزینه شرکت های دولتی نیز تعیین تکلیف خواهد شد./

پایان پیام

نظر شما
مشخصات خبر