در دستور کار هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد؛

بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان

بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان و جهش تولید دانش بنیان و همچنین استماع گزارش وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در دستور کار هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد.

 خبرگزاری خانه ملت؛ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته جاری تشکیل جلسه خواهد داد.

اخبار فرهنگی، طرح شفافیت آرای نمایندگان و طرح جهش تولید دانش بنیان روز ( یکشنبه، 12 مردادماه) در کمیسیون بررسی می شوند.

همچنین بررسی اخبار فرهنگی، بحث وبررسی پیرامون جمعیت و تعالی خانواده با حضور کارشناسان ذیربط، جلسه هیات رئیسه کمیسیون و استماع گزارش وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری در دستور کار صبح و عصر روز سه شنبه ( 14 مردادماه ) کمیسیون قرار دارد.

ادامه بررسی ساختارهای کشور و تداخل بین آنها در کمیته برنامه، بودجه و اصلاح ساختار، بررسی مصوبات جلسه قبل در کمیته تبلیغات اسلامی، ارشاد، میراث فرهنگی، گردشگری، و صنایع دستی و بحث و بررسی پیرامون جمعیت وتعالی خانواده در کمیته زنان، خانواده، جوانان و تربیت بدنی و ادامه بحث و بررسی پیرامون اولویت‌های کمیته در کمیته فرهنگ، هنر، رسانه و فضای مجازی در دستور کار این هفته کمیته های کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد./

پایان پیام

 

برچسب ها

آسیب شناسی فرهنگی، اخبار برگزیده، افزایش بودجه، خانواده