خبر

مسیر شما: اخبار بررسی موضوع برگزاری کنکور سراسری با حضور وزرای علوم و بهداشت
بررسی موضوع برگزاری کنکور سراسری با حضور وزرای علوم و بهداشت

اعضای کمیسیون آموزش مجلس روز یکشنبه موضوع برگزاری کنکور سراسری و پیامدهای آن با توجه به شیوع ویروس کرونا با حضور وزرای علوم و بهداشت را در دستور کار خود دارند.

  خبرگزاری خانه ملت؛  اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، این هفته در روز یکشنبه 12 مردادماه و در روز سه شنبه 14 تیرماه در جلسه تخصصی خواهند داشت.

بررسی موضوع برگزاری کنکور سراسری و پیامدهای آن با توجه به شیوع ویروس کرونا با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دستور کار روز یکشنبه کمیسیون آموزش مجلس است.

همچنین در نشست نوبت صبح روز سه شنبه، ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اولویت‌ها و مسائل مهم مرتبط با کمیسیون در برنامه کمیسیون آموزش قرار دارد.

در نشست بعد از ظهر کمیسیون، دکتر اختیاری رئیس کمیته پژوهش و فناوری در خصوص نظام ملی نوآوری به کمیسیون گزارشی ارائه خواهد کرد./

پایان پیام

 

نظر شما
مشخصات خبر