خبر

مسیر شما: اخبار فرصت یک ماهه کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه های اجرای
فرصت یک ماهه کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه های اجرای

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد که به دستگاه های اجرای برای پاسخ به مکاتبات این کمیسیون مهلت یک ماهه داده شد.

  خبرگزاری خانه ملت؛ الهام آزاد  با اشاره به نشست امروز کمیسیون اصل 90 مجلس، گفت: نشست امروز کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با حضور معاونین امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی بود.

وی ادامه داد: هدف از این نشست افزایش همکاری بین کمیسیون اصل 90 و دستگاه اجرایی بود. در ادوار گذشته دستگاه های ذی ربط با تاخیر به مکاتبات کمیسیون پاسخ می دادند یا پیگیری چندباره برای این منظور صورت می گرفت تا در نهایت نهاد مسئول پاسخی به کمیسیون ارائه می کرد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دراین نشست رییس کمیسیون اصل 90 با معاونین امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های اجرای گوشزد کرد که دستگاه مربوطه حداکثر ظرف یک ماه باید به مکاتبات پاسخ دهند در غیر اینصورت با دستگاه ذیر ربط برخورد جدی خواهد شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 بیان کرد: قرار بود کمیته های کمیسیون نیز جلسه ای داشته باشند که این نشست به روز سه شنبه 14 مرداد موکول شد./

پایان پیام

نظر شما
مشخصات خبر