سرگزی مطرح کرد ؛

تشکیل فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی در مجلس

محمد سرگزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تشکیل فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی در مجلس گفت: این فراکسیون با عضویت 59 نفر از نمایندگان با هدف احصاء نظام مسائل مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندی و ریل گذاری تشکیل شد.

  خبرگزاری خانه ملت؛ محمد سرگزی با اشاره به تشکیل فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی در مجلس گفت: این فراکسیون با عضویت 59 نفر از نمایندگان با هدف احصاء نظام مسائل مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندی و ریل گذاری تشکیل شد.

محمد سرگزی اظهار داشت: در ادامه مسیر تعامل سازنده و هدفمند با وزارت خارجه، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، سازمان حقوق بشر اسلامی و سایر نهادهای دخیل در این موضوع می تواند پتانسیل های بالقوه این فراکسیون را بالفعل کند.

نماینده زابل زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نخستین نشست این فراکسیون بیان کرد: با برگزاری انتخابات و رای گیری صورت گرفته، اینجانب به عنوان رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس انتخاب شدم، همچنین ابراهیم رضایی نماینده دشتستان مسئولیت نایب رئیسی فراکسیون را بر عهده گرفت.

وی ادامه داد: فرهاد طهماسبی نماینده نی ریز، استهبان و نخبگان و ملک فاضلی نماینده سراوان، سیب، سوران و مهرستان دبیران اول و دوم فراکسیون هستند. همچنین سخنگویی فراکسیون با رای سایر اعضا بر عهده ابوالفضل ابوترابی گذاشته شد.

رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حقوق بشر همواره از موضوعاتی بوده که کشورهای استعمارگر و صاحب قدرت از آن به عنوان حربه ای برای سلطه بر کشورهای دیگر در طول تاریخ استفاده کرده اند./

پایان پیام

برچسب ها

احقاق حقوق شهروندان، اخبار برگزیده، حقوق بشر، حقوق شهروندی، شهروند