خبر

مسیر شما: اخبار حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در کمیسیون اجتماعی
حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در کمیسیون اجتماعی

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، هفته آینده با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به بررسی موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح خواهند پرداخت.

  خبرگزاری خانه ملت؛  نشست‌‌ آتی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه(بیست و ششم، بیست و هفتم و بیست هشتم مردادماه) برگزار خواهد شد.

دستورکار نشست‌ این هفته کمیسیون اجتماعی به شرح زیر است:

-بررسی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور (اعاده شده از شورای نگهبان)

-استماع گزارش عملکرد کمیته اداری و استخدامی از بدو تشکیل در دوره یازدهم مجلس تاکنون

-گزارش عملکرد کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار از بدو تشکیل در دوره یازدهم مجلس تاکنون

- گزارش عملکرد کمیته تعاون از بدو تشکیل در دوره یازدهم مجلس تاکنون

- گزارش عملکرد کمیته رفاه اجتماعی از بدو تشکیل در دوره یازدهم مجلس تاکنون

-دعوت از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح

-گزارش عملکرد کمیته صندوق‌های بازنشستگی از بدو تشکیل در دوره یازدهم مجلس تاکنون

-گزارش عملکرد کمیته آسیب‌های اجتماعی از بدو تشکیل در دوره یازدهم مجلس تاکنون

-بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

-بررسی طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

-تشکیل جلسه کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی

-تشکیل کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی

-تشکیل جلسه کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی

-تشکیل جلسه کمیته ایثارگران کمیسیون اجتماعی

-تشکیل جلسه کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی

-تشکیل جلسه کمیته رفاه اجتماعی کمیسیون اجتماعی

-تشکیل جلسه کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی

- ساماندهی سازمان های مردم نهاد (خیریه ها و انجمن ها)

-تشکیل جلسه کمیته سامان دهی سازمان های مردم نهاد (انجمن ها و خیریه ها)

-تشکیل جلسه کمیته صندوق های بازنشستگی کمیسیون اجتماعی./

نظر شما
مشخصات خبر