خبر

مسیر شما: اخبار عدم تصویب قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی از سوی شورای امنیت
عدم تصویب قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی از سوی شورای امنیت

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: دولت آمریکا باید دست از خوی استکباری و سلطه گری خود بردارد، زیرا مردم دنیا توجهی به آن نخواهند کرد و همین مسئله باعث شده که قدرت آمریکا روبه افول باشد.

  خبرگزاری خانه ملت؛ حسینعلی حاجی دلیگانی به عدم تصویب قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی از سوی شورای امنیت و پیام این مهم برای آمریکا اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب فرمودند که افول و فروپاشی آمریکا نزدیک بوده؛ بنابراین این فروپاشی آمریکا ابعاد مختلفی دارد که یک بعد آن جغرافیایی و سرزمینی است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در ادامه افزود: شکست هژمونی آمریکا فرا رسیده، اما این‌ها فکر می کنند همانند سنوات گذشته هرچه را بگویند کشورهای دیگر بدون وقفه آن را انجام می‌دهند.

نماینده مردم شاهین شهر تاکید کرد: آمریکایی‌ها هنوز پیام دنیا را درک نکرده‌اند که دیگر زمانه تغییر یافته و آن دورانی که با قلدرمآبی و خوی استکباری خود بر کشورها زور می‌گفتندگذشته است.

وی  تصریح کرد: عدم تصویب تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از سوی شورای امنیت بیانگر این است که آمریکا قدرت خود را از دست داده است و باید این را متوجه شده باشند که دیگر نمی‌تواند علیه کشورها زورگویی کنند./

پایان پیام

نظر شما
مشخصات خبر