دکتر قالیباف در پاسخ به تذکر نیک بین مطرح کرد؛

طرح شفافیت آرا در دستورکار کمیسیون و مرکز پژوهشها

نماینده مردم کاشمر و بردسکن در مجلس گفت: از هیات رئیسه خواهش می کنم هر چه زودتر موضوع شفافیت آراء در مجلس مصوب شود تا نمایندگان هم به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

خبرگزاری خانه ملت؛ جواد نیک بین در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اخطار اصل سوم قانون اساسی، گفت: اینکه طرح و لایحه ای به کمیسیون برمی گردد و یک ماه معطل می شود و میلیون ها به کشور ضرر وارد می شود این است که ما به اصل سوم قانون اساسی عمل نمی کنیم.

وی با اشاره به موضوع مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود به خصوص در موضوعات سیاسی، ادامه داد: تا وقتی شفافیت آراء در مجلس ایجاد و مصوب نشود قطعا مردم مشارکت عامه را در تعیین سرنوشت خود ندارند و نمی توانند بر من و شما نظارت کنند.

وی با خطاب قرار دادن رئیس مجلس تاکید کرد: خواهش می کنم بحث شفافیت آراء را هرچه زودتر در مجلس مصوب کنید تا مردم بدانند که نماینده خود چرا در این موضوع شرکت نکرده و یا به مباحث توجه نمی کند و در رأی گیری ها شرکت نمی کند.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی نمایندگان در موضوعات مختلف شرکت نکنند خسارت های بزرگی برای کشور به همراه دارد.

انتقاد از برجام فوتبالی

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به قرارداد ویلموتس مطرح کرد: این موضوع برجام فوتبالی است، وقتی شفافیت در کشور وجود ندارد ده ها میلیارد از بودجه مملکت به کشور ضرر وارد می شود لذا دو برابر بودجه بیماری های خاص را به یک سرمربی می دهند و جریمه هم می شویم و ایران محکوم در این قضیه هم می شود.

نیک بین با تاکید دوباره بر موضوع شفافیت آراء تاکید کرد: خواهش می کنم هر چه زودتر موضوع شفافیت آراء در مجلس مصوب شود تا نمایندگان هم به وظایف خود به خوبی عمل کنند و تاخیر نداشته باشند.

طرح شفافیت آرا در دستورکار کمیسیون و مرکز پژوهشها

دکتر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نیک بین مطرح کرد: موضوع شفافیت آراء در کمیسیون آئین نامه مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کلیات آن به رأی گذاشته شده و رأی آورده است.

رئیس مجلس تاکید کرد: براساس ماده 142 موضوع شفافیت آراء به کمیسیون مربوطه و مرکز پژوهش ها ارجاع داده شده تا بر این موضوع بیشتر تاکید شود، همین طور که از ابتدای مجلس یازدهم گفته شده یکی از رویکردهای مجلس یازدهم و خواسته نمایندگان و مردم موضوع شفافیت است و از اولویت های مجلس است و در دستورکار بوده و به امید خدا در مرکز پژوهش ها هم چکش کاری می شود و به صحن علنی در کوتاه ترین زمان ممکن خواهد رسید./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، شفاف سازی، شفافیت، شفافیت و بستر سازی