از سوی هیئت رئیسه اعلام شد؛

برنامه کاری نمایندگان مجلس تا پایان مهر ماه

هیئت رئیسه مجلس برنامه کاری وکلای ملت را تا پایان مهر ماه اعلام کرد.

 خبرگزاری خانه ملت؛  برنامه کاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا پایان مهر ماه امسال از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام شد.

براساس آن مجلس، به دلیل حضور وکلای ملت در حوزه‌های انتخابیه خود و رسیدگی به وظایف نمایندگی و سرکشی از حوزه‌ها به مدت دو هفته از تاریخ یکشنبه 2 شهریور ماه تا چهارشنبه 12 شهریور ماه مقارن با دهه اول محرم جلسه نخواهد داشت.

مجلس شورای اسلامی بعد از پایان حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه از یکشنبه 16 شهریور ماه تا چهارشنبه 9 مهر ماه به مدت چهار هفته جلسه علنی دارد و بعد از آن مجلس به منظور حضور نمایندگان در حوزه‌های اتخابیه و رسیدگی به وظایف نمایندگی از یکشنبه 13 مهر ماه تا چهارشنبه 23 مهر ماه به مدت دو هفته جلسه علنی نخواهد داشت.

مجلس شورای اسلامی با پایان حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه روز یکشنبه 27 مهر ماه جلسه علنی برگزار خواهد کرد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، حوزه های انتخابیه، حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی