خبر

مسیر شما: اخبار لزوم تقویت دیپلماسی اقتصادی
لزوم تقویت دیپلماسی اقتصادی

عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است بی توجهی به تاثیرات دیپلماسی اقتصادی و انرژی در ایجاد روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، سیر نزولی اقتصاد و فروش نفت و فرآوده های نفتی ایران را به دنبال دارد.

خبرگزاری خانه ملت؛ قاسم ساعدی عملکرد وزارت نفت را در برقراری دیپلماسی انرژی ضعیف توصیف کرد و گفت: فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه و دیگر کشورها امری ضروری برای رونق اقتصادی کشور است به همین دلیل دولت و مجلس باید تقویت دیپلماسی اقتصادی را جدی بگیرند و معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه نیز باید به این مقوله با برنامه‌ریزی دقیق‌تری ورود کند تا بتوان آثار تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور کاهش داد.

وی  ادامه داد: کمیسیون انرژی و امنیت مجلس و وزارتخانه‌های انرژی و خارجه دولت باید جهت بازاریابی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه در عرصه‌های منطقه‌ای بین‌المللی بسیج شوند.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس باید بتوانند نقش خود را در ایجاد دیپلماسی اقتصادی با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه به خوبی ایفا کنند، افزود: بی‌توجهی به تاثیرات دیپلماسی در ایجاد روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، سیر نزولی اقتصاد و فروش نفت و فراوده‌های نفتی را به دنبال دارد.

ساعدی همچنین تشکیل کارگروه قدر و توانمند در وزارت امورخارجه و وزارت نفت جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی ضروری دانست و گفت: باید کارگروهی به همین منظور از کمیسیون‌های انرژی و امنیت و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار دولت باشند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: ایران از هر طرف با کشورهای نیازمند به نفت، بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی، مرز آبی و خاکی دارد و این فرصت مغتنمی برای دادن پاسخ دندان شکن به تحریم‌ها است اما بدون دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی انرژی نمی‌توان در این مسیر موفق شد.

به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، اکنون اقتصاد کشورهای پیشرفته جهان بر پایه دیپلماسی اقتصادی می‌چرخد ولذا بدون این روابط نمی‌توان مشکلی را رفع کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است تقویت روابط دیپلماسی سیاسی در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی و انرژی به‌منظور فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بسیار حائزاهمیت است.

وی  همچنین بیان کرد: امروز باید موجی از دیپلمات‌ها و کاردان‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای همسایه حضور موثر داشته باشند چراکه تنها به عمل کار برآید به سخندانی نیست./

پایان پیام

نظر شما
مشخصات خبر