علیرضا بیگی مطرح کرد ؛

اولویت امانتداری در انتخابات و صیانت از آرای مردم

عضو کمیسیون امور داخلی کشور با بیان اینکه صیانت از آراء مردم اولویت مجلس و شورای نگهبان است، گفت: با توجه به اشکالاتی که در گذشته پیش آمد، شورای نگهبان تا مادامی که تمامی زیرساخت ها تکمیل نشود، اجازه برگزاری انتخابات الکترونیک را نمی دهد.

 خبرگزاری خانه‌ملت؛ احمد علیرضا بیگی در خصوص شرایط برگزاری انتخابات الکترونیک در کشور، گفت: مجلس و شورای نگهبان امانتداری در انتخابات و صیانت از آرای مردم را در اولویت می‌دانند. انتخابات الکترونیکی چندین نوبت مانند دوره گذشته در انتخابات شوراهای شهر و روستا به صورت آزمایشی در شهرهای مختلف برگزاری شده است اما به دلیل اشکال در زیرساخت‌ها و شکایات فراوانی که صورت گرفت، شورای نگهبان تاکید کرد تا مادامی که اطمینان از تعبیه زیرساخت ها حاصل نشود، اجازه برگزاری انتخابات الکترونیکی نمی‌دهد.

وزارت کشور مکلف به هماهنگی با وزارت ارتباطات برای برگزاری انتخابات الکترونیک است

وی تصریح کرد: وزارتخانه های کشور و ارتباطات باید زیرساخت‌های اینترنتی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را فراهم کنند. وزارت کشور ضمن هماهنگی با وزارت ارتباطات و سایر دستگاه های متولی در استان ها باید گزارشی از روند اقدامات انجام گرفته به مجلس دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس قطعا این موضوع را پیگیری خواهد کرد. برگزاری انتخابات الکترونیکی ضمن کاهش تخلفات احتمالی، تجمع در محلات رای گیری را کم می کند لذا با توجه به تداوم شیوع ویروس کرونا تعبیه برگزاری انتخابات الکترونیکی ضروری است.

امکان برگزاری همزمان انتخابات الکترونیکی و کاغذی وجود ندارد

وی  یادآور شد: امکان برگزاری انتخابات به صورت دیجیتال و کاغذی به شکل همزمان وجود ندارد بنابراین زیرساخت ها باید تکمیل شود تا انتخابات در تمامی حوزه های رای گیری به صورت الکترونیک برگزار شود.

علیرضا بیگی ضمن تاکید بر صیانت و مراقبت از آراء مردم، گفت: مجلس قوانین لازم را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی تصویب کرده است اما اگر وزارت کشور با خلاء قانونی روبه است می‌تواند پیشنهادات خود را در قابل لایحه ارایه دهد./

پایان پیام

برچسب ها

آئین نامه داخلی، اخبار برگزیده، الکترونیکی کردن انتخابات، انتخابات، انتخابات مجلس