مقتدایی خوراسگانی مطرح کرد ؛

بودجه سال 1400 به دور از وابستگی به نفت

نماینده مردم اصفهان معتقد است باید به گونه ای برای بودجه کشور برنامه ریزی شود که در سال آتی وابستگی اقتصادمان به نفت کاهش پیدا کند و همچنین مجلس هم به دنبال این است تا بودجه ۱۴۰۰ به دور از وابستگی به نفت بسته شود.

  خبرگزاری خانه ملت؛ عباس مقتدایی خوراسگانی با اشاره به اینکه برای پیشرفت اقتصاد کشور باید از خام‌فروشی محصولات جلوگیری کرد، گفت: وضعیت فعلی اقتصاد زمینه‌ای را برای جداکردن بودجه کشور از نفت فراهم آورده است.

عباس مقتدایی خوراسگانی در ادامه افزود: آمریکایی‌ها با اعمال فشار حداکثری به دنبال زمین‌گیرکردن اقتصاد کشورمان بودند، اما نتیجه‌ای را برای آنها در برنداشته و حتی این مسئله زمینه جدیدی را برای پیشرفت اقتصادی کشورمان مهیا کرده است.

نماینده مردم اصفهان به بودجه سال 1400 کشور اشاره و تاکید کرد: بودجه سال 1400 به دور از وابستگی‌های به نفت خواهد بود؛ لذا مجلس به دنبال این بوده تا در یک تحول ساختاری نوین موضوع بودجه و وابستگی به نفت در بودجه را خاتمه دهد و یکبار برای همیشه مشخص کند که فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن باید برای توسعه عمیق کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی  در ادامه افزود: باید برای گذران روزمره کشور به منابعی غیر از نفت که عمدتا هم منابع پایدار هستند تکیه کنیم به همین جهت امروزه با توجه به اینکه یک درصد از جمعیت جهان و همچنین حدود 7 درصد از منابع طبیعی را دارا هستیم باید از خام‌فروشی‌ جلوگیری شود و برای توسعه کشور به سمت بهره برداری دقیق از معادن کشور پیش برویم./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاحیه بودجه های سالانه، افزایش بودجه، اقتصاد نفتی