سعیدی مطرح کرد ؛

موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و صربستان

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: کلیات لایحه تعیین تکلیف بهکده رضوی با رای نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی تصویب و بررسی جزئیات آن به کارگروه های تخصصی واگذار شد.

 خبرگزاری خانه ملت؛ معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست روز یکشنبه( 16 شهریور ) کمیسیون، گفت: محور اول نشست امروز کمیسیون کشاورزی در خصوص موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و صربستان بود، این موافقتنامه‌ها بر اساس ظرفیت‌های مشترک بین دو کشور منعقد می‌شود.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هدف از موافقتانه‌ همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و صربستان تبادل اطلاعات و الزام طرفین به رعایت برخی استانداردها است که با اکثریت آرا نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به تصویب رسید.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: پروتکل حفاظت از تنوع زیست الحاق به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریائی دریای خزر دیگر دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس بود که کلیات آن تصویب و بررسی جزئیات این لایحه به کارگروه مربوطه واگذار شد.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستور کار سوم نشست امروز کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی بود که با نظر نمایندگان با توجه به مشخص نبودن دامنه‌های آن مسکوت ماند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه لایحه تعیین تکلیف بهکده رضوی واقع در استان خراسان شمالی آخرین دستورکار نشست امروز کمیسیون کشاورزی بود، عنوان کرد: کلیات لایحه تعیین تکلیف بهکده رضوی با رای نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی تصویب و بررسی جزئیات آن به کارگروه‌های تخصصی واگذار شد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، جنگل های از منابع مهم تنوع زیستی