ساداتی نژاد مطرح کرد ؛

پرتودهی گاما در جهت کاهش میزان ضایعات محصولات کشاورزی

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، گفت: به صورت کلی ۲۴ درصد از محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل می شود.

خبرگزاری خانه ملت؛سید جواد ساداتی نژا د در تشریح نشست دوم صبح روز سه‌شنبه(  18 شهریورماه) کمیسیون، گفت: دستور کار نشست دوم کمیسیون کشاورزی در خصوص کاهش میزان ضایعات محصولات کشاورزی بود.

وی  با اشاره به اینکه سالانه حدود 40 هزار میلیارد تومان از محصولات کشاورزی معادل 13 میلیارد متر مکعب آب تبدیل به ضایعات می‌شود، ادامه داد: میزان بالای ضایعات محصولات کشاورزی از نظر اقتصادی ضربه سنگینی به کشور وارد می‌کند.

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامیبا بیان اینکه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که 90 درصد از ضایعات محصولات کشاورزی در 20 محصول تولید می‌شود، گفت:بیشترین میزان ضایعات کشاورزی در محصولاتی مانند خرما، سیب درختی، سیب زمینی، انگور و گندم رخ می‌دهد که 5 و نیم میلیون تن است.

وی با تاکید بر اینکه به صورت کلی 24 درصد از محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل می‌شود، عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش میزان ضایعات کشاورزی برنامه‌هایی را ارائه کرده است.

استفاده از پرتودهی گاما در جهت کاهش میزان ضایعات محصولات کشاورزی

ساداتی نژاد با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه باید متولی کاهش میزان ضایعات محصولات کشاورزی تعیین شود، گفت: از فناوری‌های نو مانند پرتو دهی گاما باید در جهت کاهش میزان ضایعات محصولات کشاورزی استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی و سبک زندگی نقش بسیار زیادی در کاهش میزان ضایعات محصولات کشاورزی دارد، عنوان کرد: در نشست امروز مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی حفظ ، نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی را در دستور کار قرار دهد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی