در دستور کار هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد؛

بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده

ادامه بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار هفته جاری کمیسیون فرهنگی قرار دارد و همچنین طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در کمیته فضای مجازی بررسی می شود.

 خبرگزاری خانه ملت؛ دستور کار هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.بررسی اخبار فرهنگی و ادامه بحث و بررسی پیرامون طرح جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار روز یکشنبه هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد و همچنین اعضای کمیسیون فرهنگی بررسی اخبار فرهنگی را روز سه شنبه در دستور کار دارند.

اعضای کمیته‌های برنامه، بودجه و اصلاح ساختار به بحث و بررسی پیرامون نظارت‌پذیری بر بودجه دستگاه‌های فرهنگی، کمیته تبلیغات اسلامی، ارشاد، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بحث و بررسی پیرامون تصمیمات جلسه قبل و کمیته تربیت بدنی و جوانان به بررسی اولویت‌های کمیته خواهند پرداخت و همچنین کمیته زنان و خانواده نشست مشترکی را با اعضای کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعضای کمیته خانواده کمیسیون اجتماعی برگزار خواهد کرد و اعضای کمیته فرهنگ، هنر، رسانه و فضای مجازی هم به بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی در هفته جاری می پردازند./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش جمعیت، اقتصاد و فرهنگ، تراکم جمعیتی