جوکارمطرح کرد ؛

ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اصلاح شد

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از اصلاح ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد.

  خبرگزاری خانه‌ملت ؛ محمدصالح جوکاردر توضیح اصلاح ساختاری هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: بنابر تصمیم اتخاذ شده در جریان اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر شد تا اصلاحی در ارتباط با ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها صورت گیرد تا هیچ شائبه‌ای پیرامون فعالیت این هیات نظارتی وجود نداشته باشد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، افزود: مقرر شد که یک نفر از قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه به مجلس معرفی شود، 3 نفر از نمایندگان کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و یک نفر از نمایندگان کمیسیون اصل نود بنا بر رأی نمایندگان در صحن مجلس انتخاب می‌شوند. همچنین دو حقوق‌دان از سوی شورای نگهبان برای عضویت در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به مجلس معرفی و با رأی نمایندگان در صحن برگزیده می‌شوند.

محمدصالح جوکار با بیان اینکه 7 نفر هیات نظارت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را تشکیل می‌دهند، ادامه داد: لازم به ذکر است در صورتی که نمایندگان رای مخالف به حقوقدانان معرفی شده از سوی شورای نگهبان دهند، شورای نگهبان موظف است حقوقدانان دیگری را مجدد معرفی کند.

جوکار اظهار کرد: هیات عالی نظارت استان را 5 نفر تشکیل خواهند داد که سه نفر آنها از نمایندگان مجلس و یک نفر از دفاتر شورای نگهبان و یک نفر دیگر رئیس دادگستری یا معاون وی خواهد بود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، انتخابات