راستینه هفشجانی مطرح کرد؛

ضرورت قدرت افزایی بین المللی

نماینده مردم شهرکرد در مجلس اعتقاد دارد حضور ایران در رزمایش قفقاز ۲۰۲۰ روسیه، سیاست ها و راهبرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در راستای قدرت افزایی بین المللی است.

 خبرگزاری خانه ملت؛ احمد راستینه هفشجانیدر خصوص حضور نظامیان ایران به همراه تعدادی دیگر از کشورها در رزمایش "قفقاز ۲۰۲۰" روسیه، گفت: قدرت افزایی بین المللی یکی از سیاست ها و راهبردهای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس این سیاستگذاری حضور نیروهای مسلح کشورمان در مناطق بین المللی، آب های آزاد و رزمایش های چندجانبه سبب قدرت افزایی برای ایران اسلامی شده است.

وی با اشاره به بعد بین المللی حضور ایران در رزمایش قفقار 2020، ادامه داد: این امر نشان می دهد ایران به چنان ظرفیت و توانمندی نظامی دست یافته که دیگر کشورها مایل هستند در تجربیات و توان نظامی جمهوری اسلامی در راستای ارتقاء سطح دانش نظامی‌شان بهره بگیرند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به بعد داخلی پیام برگزاری این رزمایش مشترک، خاطرنشان کرد: این رزمایش مشترک نشان می دهد امنیت و گستره بازدارندگی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در درون ایجاد شده و اگر می خواهیم در حوزه اقتصادی رشد داشته باشیم، باید از خودتحریمی دست برداریم تا بر مشکلات پیروز شویم./

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، رزمایش