زهره الهیان مطرح کرد ؛

تداوم تحریم های ضدایرانی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است؛ با توجه به تداوم تحریم ها و عمل به تعهدات از سوی جمهوری اسلامی،بازرسی نامحدود از مراکز هسته ای کشور مورد پذیرش نیست.

  خبرگزاری خانه ملت ؛ زهره الهیان با اشاره به موضوع بازدید آژانس از تاسیسات هسته ای کشور ،گفت: موضوع بازرسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی و در واقع بازرسی از مراکز هسته ای موضوعی است که قبلا هم اتفاق افتاده و هربار که بازرسان از آژانس حضور پیدا می کنند بازهم موضوعات و موارد ادعایی دیگری را مطرح می کنند.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به احتمال جاسوسی ها در این بازرسی های آژانس ادامه داد:در واقع بعد از بازرسی ها بازهم برخ ی موضوعات را بهانه می کنند برای بازرسی های دیگر.می توانیم احتمال ارائه و درز این اطلاعات حین بازرسی ها در تاسیسات نطنز را مطرح کنیم.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس یازدهم تاکید کرد:دسترسی نامحدود و مستمر بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای به مراکز هسته ای ما موضوعی است که به هیچ وجه مورد پذیرش مجلس نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تداوم تحریم های ضدایرانی، تصریح کرد:با توجه به اینکه در قبال این همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و عمل به تعهدات ،هیچگاه تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا به طور جدی از سر ملت ایران برداشته نشده و نیاز به بازبینی در دادن دسترسی به بازرسان آژانس ضرورت دارد./

پایان پیام

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بمب هسته ای، تحریم، توافق جامع هسته ای، توافق هسته ای، سلاح هسته ای