آزادی خواه مطرح کرد ؛

ضرورت جهش تولید دانش هسته ای

نماینده مردم ملایر در مجلس اعتقاد دارد بازدیدهای مستمر بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای بدون منطق پذیرفته نخواهد شد زیرا ایران صداقت سیاسی خود را اثبات کرده است.

  خبرگزاری خانه ملت ؛ احد آزادی خواه با اشاره به موضوع بازدید آژانس از تاسیسات هسته ای کشور ،گفت: جمهوری اسلامی ایران مطابق سازوکارهای مرتبط با مسائل هسته ای می توانست بازدیدهای اخیر بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای را نپذیرد و در این زمینه الزامی هم وجود نداشت.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنابراین بازرسی های اخیر برای جلوگیری از بهانه جویی های مستمر آژانس انجام شد و در این راستا باید اذعان کرد هیچگونه انحراف از مسیر قانونی وجود نداشته که این موضوع نیز بیانگر صداقت سیاسی و تعامل و همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از ابتدای شروع فرایندهای بازرسی که از سال های دور تاکنون انجام شده، گزارش بازرسان آژانش بین المللی انرژی اتمی خلاف گزارش اولیه جمهوری اسلامی ایران نبوده که این شرایط نیز قابل تامل است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: انتظار می رود سازمان انرژی اتمی همانند 10 سال قبل با قوت و قدرت دانش هسته ای جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف را تقویت کند و به جهش تولید دانش هسته ای دست یابد.

آزادی خواه تصریح کرد: نباید از یاد برد سوءگیری آژانس متاثر از دخالت های یکطرف آمریکا است و این مجموعه بین المللی به عنوان ابزاری در اختیار ایالات متحده آمریکا است تا سرعت رو به رشد دانش هسته ای کشورها از جمله ایران اسلامی را کاهش دهد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بازدید های بازرسان آژانس تا جایی قابل قبول است که براساس قانون باشد اما اگر بنا بر بهانه جویی باشد این رویه بدون منطق خواهد بود./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، انرژی هسته ای، توافق جامع هسته ای، توافق هسته ای، فعالیت هسته ای ایران