رفیعی مطرح کرد ؛

ضرورت نظارت بر اجرای توافقنامه پاریس

آخرین وبینار قانونگذاری آب و هوا با بررسی چگونگی استفاده از ابزارهای قانونی برای کاهش تاثیر تعدیل کننده تهدید از تغییرات آب و هوا بر ثبات اجتماعی جوامع با حضور سمیه رفیعی برگزار شد.

  خبرگزاری خانه ملت؛ سمیه رفیعی سومین و آخرین وبینار قانونگذاری آب و هوا عصر امروز (پنجشنبه، 17 مهرماه) با موضوع رویکردهای قانونی برای تضمین ثبات اجتماعی در جوامعی که خطرات ناشی از آب و هوا را در برمی گیرند با حضور سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و مشارکت دبیرخانه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد برای تغییرات آب و هوایی دکتر الکساندرا هرینگتون ، مرکز حقوق بین الملل توسعه پایدار واحمد سلیم ، عضو پارلمان مالدیو (مجلس خلق مالدیو) برگزار شد.

براساس این گزارش این وبینار با هدف گردهمایی کارشناسان حقوقی و سیاسی در مورد چگونگی استفاده احزاب از ابزارهای قانونی و ساختارهای دولتی، از جمله سازوکارهای مالی برای کاهش تاثیر تعدیل کننده تهدید از تغییرات آب و هوا بر ثبات اجتماعی جوامع انجام شد.

این آخرین وبینار بر رویکردهای قانونگذاری برای اطمینان از ثبات اجتماعی جوامع روبرو و با خطرات ناشی از آب و هوا متمرکز است. چرا که تغییرات آب و هوایی می تواند در کشورهای در حال حاضر شکننده بوده یا در جوامعی که بسیار آسیب پذیر هستند بار سنگین ایجاد کند، بنابراین رسیدگی به تأثیرات تغییر اقلیم مانند خشکسالی، کمبود مواد غذایی و کمبود آب دشوارتر می شود. این تأثیرات می تواند بی ثباتی اجتماعی دیگری ایجاد کند، که به طور بالقوه منجر به درگیری، مهاجرت یا جابجایی شود.

این وبینار چگونگی استفاده از ابزارهای قانونی و ساختارهای حاکمیتی را برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از ثبات اجتماعی در متن تغییرات آب و هوا مورد بررسی قرار خواهد داد. این موضوع از اهمیت ویژه ای برای نمایندگان مجلس برخوردار است ، زیرا در مورد نقش پارلمان ها در تضمین خطرات ناشی از اقلیم برای ثبات اجتماعی بحث می شود که در مداخلات قانونگذاری وسیاست گذاری شناخته شده اند.

در این وبینار دکتر الکساندرا هرینگتون ، مرکز حقوق بین الملل توسعه پایدار و احمد سلیم ، عضو پارلمان مالدیو (مجلس خلق مالدیو) سخنرانی کرده و مسائلی همچون ضرورت تعامل پارلمان ها برای سیاستگذاری در حوزه تغییرات اقلیمی و نظارت بر اجرای توافقنامه پاریس و نظارت بر این بخش، تاثیر ناعادلانه شیوع کرونا بر تغییرات اقلیمی، لزوم پرداختن به موضوع تغییرات اقلیمی در 5 سال آینده و کمک به ظرفیت سازی و توسعه پایدار در این زمینه، وجود منازعات ناشی از خشکسالی، بیابان زدایی، جنگل زدایی، عدم امنیت غذایی و قطحی و مهاجرت، آوارگی 30 میلیون نفر در جهان به علت مشکلات اقلیمی ناشی از سیل، طوفان و آتش سوزی، تبعات تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر صلح و امنیت جهانی، ضرورت شناسایی مدون جرائم در این حوزه و ایجاد کمیته های پایلوت محلی برای مدیریت ریسک و تقویت نهادهای ملی، بررسی قوانین ملی در حوزه تغییرات اقلیمی و مبارزه با سیل 23 کشور جهان و چالش های آن ها و نیاز به افزایش تاب آوری اجتماعی در خصوص آمادگی برای پیشگیری از بحران بلایای طبیعی و پیشگیری از افزایش خسارات ناشی از آن و اهمیت سرمایه انسانی، آموزش و اطلاع رسانی پیرامون تغییرات اقلیمی و بررسی قوانین در حوزه حفظ منابع آبی و مدیریت احیای املاک و کاربری اراضی که تنها 9 درصد از قوانین را به خود اختصاص داده و سیاست های بین المللی در حوزه آب و هوا را مورد بررسی قرار دادند.

در پایان این وبینار شرکت کنندگان این فرصت را داشتند که سوالاتی را پیرامون تغییرات اقلیمی و مسائل مطرح شده در این نشست مطرح کرده تا پاسخ های لازم برای آن ها ارائه شود./

پایان پیام

برچسب ها

آب، آسیبهای اجتماعی، آلودگی هوا، اجتماعی، اخبار برگزیده