در هفته جاری برگزار می شود؛

بررسی طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بررفتار نمایندگان در کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس

اعضای کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس رسیدگی به طرح اصلاح و الحاق قانون نظارت مجلس بررفتار نمایندگان را در هفته جاری بررسی می ‎کنند.

خبرگزاری خانه‌ملت، کارگروه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه( 29مهرماه) جلسه ای با حضور رئیس و دبیرکارگروه و سایرمدعوین برای رسیدگی به گزارش کارگروه موضوع ماده۱۴۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان را برگزار می کند.

این کارگروه ،چهارشنبه (30 مهرماه) رسیدگی به گزارش موضوع ماده ۱۴۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان را در ادامه بررسی می کند.

همچنین؛ رسیدگی به گزارش کارگروه منتخب کمیسیون در مورد طرح اصلاح و الحاق قانون نظارت مجلس بررفتار نمایندگان(ثبت۷۵) باحضور رئیس کارگروه و سایر مدعوین بررسی می شود./

پایان پیام

برچسب ها

آیین نامه، آیین نامه داخلی مجلس، اخبار برگزیده