نشست دکتر زاکانی با تشکل های دانشجویی

سومین جلسه از سلسله نشست های همفکری و هم اندیشی دکتر زاکانی ریاست مرکز پژوهش های مجلس با رسانه ها، نخبگان، تشکل ها و نهادهای مردمی و دانشجویی و احزاب کشور با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی برگزار شد.

 

برچسب ها

گزارش تصویری